Over ons

In het hoger professioneel onderwijs ontstaat steeds meer de vraag naar onderzoek en dienstverlening. De Vlaamse regering biedt in de vorm van Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) een financiële impuls voor de uitbouw van dit onderzoek en deze dienstverlening.

Binnen de Hogeschool PXL wordt dit vertaald naar onderzoek en dienstverlening in diverse speerpuntdomeinen in de verschillende departementen van de hogeschool.

Het PWO 3D-lab is één van de onderzoeksprojecten. Het project start in januari 2008 en liep tot december 2010. Met dit PWO worden 3 doelen nagestreefd:

  • Kennisverruiming in RE en RP
  • Kennisverspreiding naar het bedrijfsleven
  • Versterken van relatie met onderwijs/industrie vanuit toegepast onderzoek

Kennisopbouw in RE en RP

Bij het analyseren van de productiemethodes, volgend op RE en de daaruit volgende aanpassing van het RE-proces, wordt kennis opgebouwd bij de projectmedewerkers. Daarnaast wordt binnen RP kennis opgebouwd over het versnellen van het verwerken van data voor RP en het besparen van materiaal.

Kennisverspreiding naar het bedrijfsleven

Uiteindelijk wordt aan de hand van de opgedane kennis en met behulp van de tools voor financiële schatting een perfecte fundering gevormd voor een kenniscentrum op het gebied van Reverse Engineering en Rapid Prototyping, en kan door de kennis opgebouwd in dit onderzoek een efficiëntere dienstverlening verzorgd worden.

Versterken van relatie met onderwijs/industrie vanuit toegepast onderzoek

Uit de verworven kennis van dienstverlening en van het toegepast onderzoek worden cursussen en labosessies uit diverse opleidingen geactualiseerd. Via de netwerking met industrie en andere onderzoeksinstellingen worden de contacten met het werkveld versterkt waardoor het aanbod van eindwerken, stages, cases, jobs voor de studenten kan toenemen.

Locatie


Grotere kaart weergeven

Nederlands